Ciechanów CUP 2013

Odkrywajmy młode talenty.

Get Adobe Flash player

Wyszukaj

www.mksciechanow.pl

Newsletter

Logowanie

Zgłoszenia i zasady udziału:

§ 1 Informacje ogólne

1. Kwalifikacja do turnieju odbywać się będzie na podstawie przysłanej karty uczestnika turnieju na adres organizatora, oraz dokonanie wpłat za udział w turnieju do dnia 10 czerwca 2013.

2. Wpisowe od jednej drużyny wynosi 300 zł, które  nie podlega zwrotowi w przypadku nie wzięcia udziału w turnieju z przyczyn nie zależnych od organizatora.

3. Opłata za udział każdego zawodnika w turnieju wynosi:

a) 720 zł – zakwaterowanie w standardzie „HOTEL”

b) 570 zł – zakwaterowanie w standardzie „BURSA”

c) 470 zł - zakwaterowanie w standardzie „SZKOŁA”

d) 150 zł – korzystanie tylko z obiadów

4. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

5. Opłatę za udział w turnieju wraz z wpisowym należy wpłacić w następujący sposób: minimum 25% wpłaty do 10 czerwca 2013r. – pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.

6. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zobowiązaniem opłaty całości kwoty za podanych w karcie zawodników.

Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora:  58 8213 0008 2001 0017 9520 0001 

§ 2 Uczestnicy, kategorie rozgrywek:

1. Turniej organizowany jest w 4 kategoriach wiekowych: roczniki 2000, 2001, 2002 i 2003.

2. W każdej kategorii wiekowej organizator przewiduje udział 16 drużyn.

3. Maksymalna liczba zawodników w drużynie

a) rocznik 2000 – 9 zawodników, 8 rezerwowych;

b) rocznik 2001 – 9 zawodników, 8 rezerwowych;

c) rocznik 2002 – 7 zawodników, 7 rezerwowych;

d)rocznik 2003 – 7 zawodników, 7 rezerwowych.

4. Minimalna liczba zawodników w drużynie – 9.


§ 3 Nagrody

1.Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:

- puchar, dyplomy, medale, komplet strojów piłkarskich.

2. Drużyny zajmujące miejsca II, III otrzymują:

- puchar, dyplomy, medale,  nagrody rzeczowe ( koszulki piłkarskie, piłki )

3. Drużyna zajmująca IV miejsce otrzyma:

- puchar, dyplomy.

4. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowy dyplom, gadżety reklamowe.

§ 4 Sędziowanie

Obsada sędziowska z Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.